Hạt Giống Hoa Cẩm Chướng

Hạt Giống Hoa Cẩm Chướng

Hạt Giống Cẩm Chướng Màu Đỏ Đậm

105.000₫
HOA CẨM CHƯỚNG MÀU ĐỎ ĐẬM DIA003 - Dianthus Telstar Crimson​ ...
Hạt Giống Cẩm Chướng Màu Đỏ Đậm

Hạt Giống Hoa Cẩm Chướng Nhiều Màu

22.000₫ 25.000₫
HOA CẨM CHƯỚNG NHIỀU MÀU DIA070 - Dianthus Ideal Select Mix ...
Hạt Giống Hoa Cẩm Chướng Nhiều Màu Sale

Hạt Giống Hoa Cẩm Chướng Chùm Nhiều Màu

26.000₫
HOA CẨM CHƯỚNG CHÙM NHIỀU MÀU DIA001 - DIANTHUS BARBATUS MIX ...
Hạt Giống Hoa Cẩm Chướng Chùm Nhiều Màu

Hạt Giống Cẩm Chướng Nhiều Màu

109.000₫
HOA CẨM CHƯỚNG NHIỀU MÀU DIA001 - Dianthus Telstar Mix ...
Hạt Giống Cẩm Chướng Nhiều Màu

Hạt Giống Cẩm Chướng Màu Đỏ Hồng

105.000₫
HOA CẨM CHƯỚNG MÀU ĐỎ HỒNG DIA002 - Dianthus Telstar Carmine Rose ...
Hạt Giống Cẩm Chướng Màu Đỏ Hồng