Đất Trồng & Phân Bón

Đất Trồng & Phân Bón

Đất sạch Trồng chậu Namix

40.000₫
ĐẤT SẠCH TRỒNG CHẬU NAMIX (chuyên trồng hoa và rau) DSD006 - NAMIX Potting Mix ...
Đất sạch Trồng chậu Namix

Đá Vơ Mi Namix (Đá Vermiculite Namix) - Trồng Rau Mần, Uơm Hạt Giống - 1 KG

35.000₫
ĐÁ VƠ MI NAMIX (ĐÁ VERMICULITE NAMIX) Các quy cách đóng gói: Túi 5 dm3; bao 100 dm3 ...
Đá Vơ Mi Namix (Đá Vermiculite Namix) - Trồng Rau Mần, Uơm Hạt Giống - 1 KG

Đá Perlite Namix (đá trân châu Namix) - Trồng Rau và Hoa - Trồng Thủy Canh - 0,5 KG

30.000₫
ĐÁ PERLITE NAMIX - ĐÁ TRÂN CHÂU Các quy cách đóng gói: Túi 5 dm3 (Khoảng 0,5...
Đá Perlite Namix (đá trân châu Namix) - Trồng Rau và Hoa - Trồng Thủy Canh - 0,5 KG

Đất Sạch Dinh Dưỡng Lavamix

30.000₫
ĐẤT SẠCH DINH DƯỠNG LAVAMIX DSD002 - Lavamix Clean Soil ...
Đất Sạch Dinh Dưỡng Lavamix

Đất Sạch Dinh Dưỡng Tribat

30.000₫
ĐẤT SẠCH DINH DƯỠNG TRIBAT DSD001 - TriBat Clean Soil ...
Đất Sạch Dinh Dưỡng Tribat