Đất Trồng & Phân Bón

Đất Trồng & Phân Bón

Đất sạch Trồng chậu Namix

43.000₫
ĐẤT SẠCH TRỒNG CHẬU NAMIX (chuyên trồng hoa và rau) DSD006 - NAMIX Potting Mix ...
Đất sạch Trồng chậu Namix

Đá Vơ Mi Namix (Đá Vermiculite Namix) - 1kg- Trồng Rau Mần, Uơm Hạt Giống

40.000₫
ĐÁ VƠ MI NAMIX (ĐÁ VERMICULITE NAMIX) Các quy cách đóng gói: Túi 5 dm3 (khoảng 0,7 - 1...
Đá Vơ Mi Namix (Đá Vermiculite Namix) - 1kg- Trồng Rau Mần, Uơm Hạt Giống

Đá Perlite Namix (đá trân châu Namix) - Trồng Rau và Hoa - Trồng Thủy Canh

33.000₫
ĐÁ PERLITE NAMIX - ĐÁ TRÂN CHÂU Các quy cách đóng gói: Túi 5 dm3; và 100...
Đá Perlite Namix (đá trân châu Namix) - Trồng Rau và Hoa - Trồng Thủy Canh