Hạt Giống Hoa

Hạt Giống Hoa

Hạt Giống Cà Chua Kiểng Đỏ, Cà Chua Bi

22.000₫ 25.000₫
CÀ CHUA KIỂNG ĐỎ (CÀ CHUA BI) TMT002 - Tomato Red ...
Hạt Giống Cà Chua Kiểng Đỏ, Cà Chua Bi Sale

Hạt Giống Cà Chua Kiểng Vàng

25.000₫
CÀ CHUA KIỂNG VÀNG TMT000 - Tomato Lidi Xuất xứ:...
Hạt Giống Cà Chua Kiểng Vàng

Hạt Giống Ớt Hiểm Sừng Trâu

25.000₫
ỚT HIỂM SỪNG TRÂU PEP003 - PETTER HUNGARIAN SWEET WAX ...
Hạt Giống Ớt Hiểm Sừng Trâu

Hạt Giống Ớt Hiểm Kiểng

19.000₫ 22.000₫
ỚT HIỂM KIỂNG PEP004 - HOT CHILLI Xuất xứ: Thái Lan ...
Hạt Giống Ớt Hiểm Kiểng Sale

Hạt Giống Hoa Sen Cạn Nhiều Màu Mix

25.000₫
HẠT GIỐNG SEN CẠN NHIỀU MÀU MIX NAS000: Nasturtium Mix ...
Hạt Giống Hoa Sen Cạn Nhiều Màu Mix

Hạt Giống Vạn Thọ Pháp Màu Đỏ Viền Vàng

65.000₫
VẠN THỌ PHÁP MÀU ĐỎ VIỀN VÀNG MAR0140 - FRENCH MARIGOLD RED PICOTEE ...
Hạt Giống Vạn Thọ Pháp Màu Đỏ Viền Vàng

Hạt Giống Vạn Thọ Pháp Nhiều Màu

25.000₫
VẠN THỌ PHÁP NHIỀU MÀU MAR000 - FRENCH MARIGOLD MIX ...
Hạt Giống Vạn Thọ Pháp Nhiều Màu

Hạt Giống Vạn Thọ Mỹ Nhiều Màu

23.000₫
VẠN THỌ MỸ NHIỀU MÀU MAR000 - AMERICAN MARIGOLD MIX ...
Hạt Giống Vạn Thọ Mỹ Nhiều Màu

Hạt Giống Hoa Mai Địa Thảo Nhiều Màu Mix

25.000₫
HOA MAI ĐỊA THẢO NHIỀU MÀU IMP000 - Impatiens Mix ...
Hạt Giống Hoa Mai Địa Thảo Nhiều Màu Mix

Hạt Giống Hoa Mãn Đình Hồng Nhiều Màu

25.000₫
MÃN ĐÌNH HỒNG NHIỀU MÀU HOL000 - Hollyhock Alcea Rosea Xuất xứ:...
Hạt Giống Hoa Mãn Đình Hồng Nhiều Màu

Bắp Cải Kiểng

22.000₫
BẮP CẢI KIỂNG CAB000 - Cabbage Stonehead Xuất xứ: Nhật...
Bắp Cải Kiểng

Hạt Giống Dây Leo Sọc Nhiều Màu

25.000₫
HẠT GIỐNG HOA DÂY LEO SỌC NHIỀU MÀU IPO000 - Ipomoea Mix ...
Hạt Giống Dây Leo Sọc Nhiều Màu

Hạt Giống Dây Leo Màu Xanh

23.000₫
HẠT GIỐNG HOA DÂY LEO MÀU XANH IPO000 - Ipomoea Blue ...
Hạt Giống Dây Leo Màu Xanh

Hạt Giống Hoa Dây Leo Màu Đỏ

19.000₫ 23.000₫
HẠT GIỐNG HOA DÂY LEO MÀU ĐỎ IPO000 - Ipomoea Red ...
Hạt Giống Hoa Dây Leo Màu Đỏ Sale

Hạt Giống Hoa Hướng Dương Cắt Cành

23.000₫ 25.000₫
HƯỚNG DƯƠNG CẮT CÀNH MÀU CAM HLS059 - Helianthus Vincent'2 Choice ...
Hạt Giống Hoa Hướng Dương Cắt Cành Sale

Hạt Giống Hoa Hướng Dương Kép Lùn

25.000₫
HƯỚNG DƯƠNG KÉP LÙN TRỒNG CHẬU HLS019 - Helianthus Teddy Bear ...

Hạt Giống Hướng Dương Lùn Màu Vàng

22.000₫ 25.000₫
HƯỚNG DƯƠNG LÙN MÀU VÀNG HLS019 - Helianthus Big Smile ...
Hạt Giống Hướng Dương Lùn Màu Vàng Sale

Hạt Giống Hoa Hướng Dương Cao Màu Cam

25.000₫
HƯỚNG DƯƠNG CẮT CÀNH MÀU CAM HLS000 - Helianthus Soraya ...
Hạt Giống Hoa Hướng Dương Cao Màu Cam

Hạt Giống Cẩm Chướng Màu Đỏ Đậm

105.000₫
HOA CẨM CHƯỚNG MÀU ĐỎ ĐẬM DIA003 - Dianthus Telstar Crimson​ ...
Hạt Giống Cẩm Chướng Màu Đỏ Đậm

Hạt Giống Hoa Cẩm Chướng Nhiều Màu

22.000₫ 25.000₫
HOA CẨM CHƯỚNG NHIỀU MÀU DIA070 - Dianthus Ideal Select Mix ...
Hạt Giống Hoa Cẩm Chướng Nhiều Màu Sale