Lá & Rau Kiểng

Lá & Rau Kiểng

Hạt Giống Lá Kiểng Màu Đỏ Hồng

55.000₫
HẠT GIỐNG LÁ KIỂNG MÀU ĐỔ HỒNG COL076 : Coleus Wizard Sunset ...
Hạt Giống Lá Kiểng Màu Đỏ Hồng

Bắp Cải Kiểng

22.000₫
BẮP CẢI KIỂNG CAB000 - Cabbage Stonehead Xuất xứ: Nhật...
Bắp Cải Kiểng

Hạt Giống Cà Chua Kiểng, Cà Chua Bi

25.000₫
CÀ CHUA KIỂNG TOM407 - Tomato Red Robin Xuất xứ:...
Hạt Giống Cà Chua Kiểng, Cà Chua Bi

Hạt Giống Cà Chua Kiểng Vàng

25.000₫
CÀ CHUA KIỂNG VÀNG TMT000 - Tomato Lidi Xuất xứ:...
Hạt Giống Cà Chua Kiểng Vàng

Hạt Giống Cà Chua Kiểng Đỏ, Cà Chua Bi

22.000₫ 25.000₫
CÀ CHUA KIỂNG ĐỎ (CÀ CHUA BI) TMT002 - Tomato Red ...
Hạt Giống Cà Chua Kiểng Đỏ, Cà Chua Bi Sale

Hạt Giống Ớt Hiểm Sừng Trâu

25.000₫
ỚT HIỂM SỪNG TRÂU PEP003 - PETTER HUNGARIAN SWEET WAX ...
Hạt Giống Ớt Hiểm Sừng Trâu

Hạt Giống Ớt Hiểm Kiểng

19.000₫ 22.000₫
ỚT HIỂM KIỂNG PEP004 - HOT CHILLI Xuất xứ: Thái Lan ...
Hạt Giống Ớt Hiểm Kiểng Sale

Hạt Giống Lá Kiểng Nhiều Màu

25.000₫
HẠT GIỐNG LÁ KIỂNG NHIỀU MÀU COL000 - Coleus Mix ...
Hạt Giống Lá Kiểng Nhiều Màu

Hạt Giống Lá Kiểng Màu Chấm Đỏ

55.000₫
HẠT GIỐNG LÁ KIỂNG MÀU CHẤM ĐỎ COL020 - Coleus​ Fairway Mosaic ...
Hạt Giống Lá Kiểng Màu Chấm Đỏ

Hạt Giống Lá Kiểng Màu Đỏ Viền Vàng

55.000₫
HẠT GIỐNG LÁ KIỂNG MÀU ĐỎ VIỀN VÀNG COL070 : Wizard Coleus Pastel ...
Hạt Giống Lá Kiểng Màu Đỏ Viền Vàng

Hạt Giống Bắp Cải Kiểng Nhiều Màu

25.000₫
BẮP CẢI KIỂNG OSAKA NHIỀU MÀU CAB001 - Cabbage Osaka Mix ...
Hạt Giống Bắp Cải Kiểng Nhiều Màu

Hạt Giống Lá Kiểng Màu Đỏ Đậm

55.000₫
HẠT GIỐNG LÁ KIỂNG MÀU ĐỔ ĐẬM COL073 - Coleus​ Wizard Scarlet​ ...
Hạt Giống Lá Kiểng Màu Đỏ Đậm

Hạt Giống Lá Ren Bạc Màu Xanh Bạc

65.000₫
HẠT GIỐNG LÁ REN BẠC MÀU XANH BẠC DUS001 : Dusty Miller Silver Dust Xuất...
Hạt Giống Lá Ren Bạc Màu Xanh Bạc

Hạt Giống Lá Ren Bạc, Cúc Ngân Diệp

65.000₫
HẠT GIỐNG LÁ REN BẠC, CÚC NGÂN DIỆP DUS005 : Dusty Miller New Look ...
Hạt Giống Lá Ren Bạc, Cúc Ngân Diệp