Hạt Giống Lá Kiểng Màu

Hạt Giống Lá Kiểng Màu

Hạt Giống Lá Kiểng Nhiều Màu

25.000₫
HẠT GIỐNG LÁ KIỂNG NHIỀU MÀU COL000 - Coleus Mix ...
Hạt Giống Lá Kiểng Nhiều Màu

Hạt Giống Lá Kiểng Màu Chấm Đỏ

55.000₫
HẠT GIỐNG LÁ KIỂNG MÀU CHẤM ĐỎ COL020 - Coleus​ Fairway Mosaic ...
Hạt Giống Lá Kiểng Màu Chấm Đỏ

Hạt Giống Lá Kiểng Màu Đỏ Viền Vàng

55.000₫
HẠT GIỐNG LÁ KIỂNG MÀU ĐỎ VIỀN VÀNG COL070 : Wizard Coleus Pastel ...
Hạt Giống Lá Kiểng Màu Đỏ Viền Vàng

Hạt Giống Lá Kiểng Màu Đỏ Đậm

55.000₫
HẠT GIỐNG LÁ KIỂNG MÀU ĐỔ ĐẬM COL073 - Coleus​ Wizard Scarlet​ ...
Hạt Giống Lá Kiểng Màu Đỏ Đậm

Hạt Giống Lá Kiểng Màu Đỏ Hồng

55.000₫
HẠT GIỐNG LÁ KIỂNG MÀU ĐỔ HỒNG COL076 : Coleus Wizard Sunset ...
Hạt Giống Lá Kiểng Màu Đỏ Hồng

Hạt Giống Lá Ren Bạc Màu Xanh Bạc

65.000₫
HẠT GIỐNG LÁ REN BẠC MÀU XANH BẠC DUS001 : Dusty Miller Silver Dust Xuất...
Hạt Giống Lá Ren Bạc Màu Xanh Bạc

Hạt Giống Lá Ren Bạc, Cúc Ngân Diệp

65.000₫
HẠT GIỐNG LÁ REN BẠC, CÚC NGÂN DIỆP DUS005 : Dusty Miller New Look ...
Hạt Giống Lá Ren Bạc, Cúc Ngân Diệp