Rau và Trái Kiểng

Rau và Trái Kiểng

Hạt Giống Cà Chua Kiểng Đỏ, Cà Chua Bi

22.000₫ 25.000₫
CÀ CHUA KIỂNG ĐỎ (CÀ CHUA BI) TMT002 - Tomato Red ...
Hạt Giống Cà Chua Kiểng Đỏ, Cà Chua Bi Sale

Hạt Giống Cà Chua Kiểng Vàng

25.000₫
CÀ CHUA KIỂNG VÀNG TMT000 - Tomato Lidi Xuất xứ:...
Hạt Giống Cà Chua Kiểng Vàng

Hạt Giống Ớt Hiểm Sừng Trâu

25.000₫
ỚT HIỂM SỪNG TRÂU PEP003 - PETTER HUNGARIAN SWEET WAX ...
Hạt Giống Ớt Hiểm Sừng Trâu

Hạt Giống Ớt Hiểm Kiểng

19.000₫ 22.000₫
ỚT HIỂM KIỂNG PEP004 - HOT CHILLI Xuất xứ: Thái Lan ...
Hạt Giống Ớt Hiểm Kiểng Sale

Bắp Cải Kiểng

22.000₫
BẮP CẢI KIỂNG CAB000 - Cabbage Stonehead Xuất xứ: Nhật...
Bắp Cải Kiểng

Hạt Giống Cà Chua Kiểng, Cà Chua Bi

25.000₫
CÀ CHUA KIỂNG TOM407 - Tomato Red Robin Xuất xứ:...
Hạt Giống Cà Chua Kiểng, Cà Chua Bi

Hạt Giống Bắp Cải Kiểng Nhiều Màu

25.000₫
BẮP CẢI KIỂNG OSAKA NHIỀU MÀU CAB001 - Cabbage Osaka Mix ...
Hạt Giống Bắp Cải Kiểng Nhiều Màu