VIN067 : Tropic Coral

0₫
  • Khối Lượng: 0.0
  • Tình trạng: Còn hàng

VIN067 : Tropic Coral

Tên tiếng anh: Vinca

Xuất xứ: Thái Lan

 

Thông tin chung

Hạt giống mỗi gam: 430-850 hạt.

Nảy mầm: 4-5 ngày.

Gieo để trồng: 25-30 ngày.

Trồng và ra hoa đầu tiên: 25-30 ngày.

kích thước hoa: 3,5-4,5 cm.

Chiều cao cây: 15-20 cm.

Chiều rộng tán: 20-25 cm.